مشاوره و استقرار استانداردهای ملی و بین المللی

Back to Blog
iso

مشاوره و استقرار استانداردهای ملی و بین المللی

گروه آزما پلیمر سام  بهترین خدمات مشاوره در زمینه ISO 17025 را در ایران ارائه می کند. ما یکی از بزرگترین مشاورین ISO 17025 درکشور هستیم که تا کنون خدمات خود را به شرکتهای مختلفی ارائه نموده ایم. موفقیت هر پروژه اعتبار بخشی آزمایشگاهی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 در سراسر جهان بستگی به روند اجرای آن دارد.

تجربه و تخصص بسیار بالای ما در استقرار استاندارد ISO 17025  در شرکت ها و آزمایشگاه های مختلف آزمون و کالیبراسیون به شما کمک می کند تا پروژه اعتباربخشی ISO 17025 آزمایشگاه خود را با موفقیت به اتمام رسانید.ما فقط مشاور شما نیستیم، بلکه در صورت تمایل سازمان شما از شروع  پروژه استقرار استاندارد ISO 17025 تا پایان کار  به عنوان شریک همراه شما خواهیم بود.

اعتباربخشی آزمایشگاه براساس استاندارد مدیریت کیفیت ISO 17025   ابزاری برای تعیین صلاحیت فنی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون است که قصد دارند  ظرفیت  خود را در ارائه نتایج قابل اعتماد در سطح ملی و بین المللی نشان دهند. اعتبار بخشی آزمایشگاه این اطمینان را به مشتریان می دهد که ازخدمات آزمون، اندازه گیری و کالیبراسیون قابل اطمینان استفاده می کنند. برای حفظ صلاحیت فنی، آزمایشگاه ها به صورت دوره ای توسط مراجع رسمی مجوز دهنده ارزیابی می شوند تا اطمینان حاصل شود که آنها با الزامات و استانداردهای مشخص شده به کار خود ادامه  می دهند.

مزایای استقرار استاندارد ISO/IEC 17025

اعتماد سازی: در صنعت جهاني، مشتريان خواستار تضمين و اطمينان از کیفیت محصولات و خدماتي هستند که به آنها ارائه مي شود. با کسب اعتبارنامه، مشتریان شما به کیفیت محصولات و خدماتی که ارائه می دهید اعتماد می کنند.

به رسمیت شناخته شدن در بازارهای بین المللی: اگر آزمایشگاه شما دارای اعتبارنامه ISO/IEC 17025 باشد، براساس توافق های متقابل بین موسسات اعتباربخشی، نتایج و گزارش آزمون ها بدون نیاز به آزمون های بیشتر در بازارهای خارج از کشور پذیرفته می شوند، که این موجب بهبود تجارت بین المللی نیز می شود.

کاهش ریسک: ریسک ارائه نتایج آزمون نامعتبر در سازمان های دارای اعتبارنامه ISO/IEC 17025 کاهش می باید سازمان های معتبر خطر نتایج آزمایشات غیرقابل اعتماد، خدمات و محصولات را کاهش می دهند درنتیجه اعتبار آزمایشگاه بین مشتریان افزایش می یابد.

کاهش هزینه ها: اگرچه فرآیند اعتباربخشی با هزینه هایی به همراه دارد، صرفه جویی در هزینه های ناشی از تأیید اعتبار، بسیار بیشتر از هزینه های اعتبار بخشی است. صرفه جویی در هزینه می تواند شامل بهبود بهره وری، کاهش خرابی ها، کاهش بازرسی ها و دو باره کاری ها و غیره باشد.

 ایجاد اعتبار: هیچ سازمانی تمایل به همکاری با آزمایشگاهی که توسط یک مرجع معتبرمورد تایید قرار نگرفته باشد نمی باشد.لذا استاندارد ISO 17025 به آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون این فرصت را می دهد تا صلاحیت خود را در تولید نتایج معتبر قابل اعتماد نشان دهند و در نتیجه اعتبار کار خود را در سطح ملی و بین المللی افزایش دهند.

استاندارد  ISO/IEC 17025 برای چه سازمان هایی کاربرد دارد؟

استاندارد  ISO/IEC 17025 برای هر سازمانی که آزمون، کالیبراسیون و نمونه برداری انجام می دهد و می خواهد نتایج  معتبروقابل اعتماد تولید کند مفید است. این شامل همه آزمایشگاه ها از جمله آزمایشگاه های خصوصی، دولتی، صنعتی و یا هر سازمان دیگری می شود.استاندارد ISO/IEC 17025 برای مراکز صنعتی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، دولت ها، سازمان های بازرسی کننده،  سازمان های صدور گواهینامه محصول و هر سازمان ارزیابی مرتبطی که آزمون، نمونه برداری یا کالیبراسیون انجام می دهد  کاربرد دارد.

 شرح خدمات ISO/IEC 17025

خدمات مشاوره ISO 17025 ما شامل تمام ماژول های مورد نیاز برای صدور گواهینامه معتبر  ISO/IEC 17025 به شرح زیر است:

شناخت و امکان سنجي استقرار استاندارد:
در این مرحله ما وضعیت موجود آزمایشگاه شما در رابطه با ساختار فیزیکی و کارکنان را براساس استاندارد ISO/IEC 17025  مورد بررسی قرار می دهیم و همه مشکلات، محدوديت ها، تنگناها و موانع سازمان براي استقرار استاندارد ISO/IEC 17025  را تعیین می کنیم. این بررسی اولیه مبنایی خواهد بود برای برنامه ریزی فعالیت های بعدی و پیاده سازی موفق استاندارد. در انتها نتیجه بررسی های به عمل آمده طی گزارشی به مدیر ارشد آزمایشگاه انتقال داده می شود.

ارائه آموزش های مورد نیاز:

در مرحله دوم به منظور آشنایی بیشتر با الزامات استاندارد و ارتقاء دانش مديران و کارکنان فنی آزمایشگاه و اطمینان از اجرای موثر پروژه آموزش های مورد نیاز در چند سطح شامل آشنایی با استاندارد، آموزش پیاده سازی، آموزش مستند سازی، آموزش ممیزی داخلی و…ارائه می شود . ما اهمیت زیادی برای آموزش درزمینه ISO 17025 برای همه کارکنان سازمان قائل هستیم. برنامه آموزش می تواند در محل سازمان شما و یا در محل ما بر اساس راحتی و نیاز شما انجام شود.

کمک به تشکيل تيم راهبري و تيم هاي اجرايي استقرار استاندارد:

برای پيشبرد اهداف مورد نظر در ارتباط با استقرار الزامات استاندارد، كميته اي تشكيل خواهد شد كه در اين كميته نحوه اجراي فعاليتهاي پروژه مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گيرد.

مستندسازی:

آزمايشگاه بايد خط مشي ها ، سيستم ها، برنامه ها، روش هاي اجرايي و دستورالعمل هاي خود را تا حدي که براي تأمين کيفيت نتايج آزمون ضروري باشد، مستند و کليه کارکنان مرتبط با فعاليت هاي آزمايش را با مستندات کيفيت آشنا سازد و خط مشي‌ها و روش هاي اجرايي را در کار خود اعمال نمايد.در صورتیکه روش هاي اجرايي و عملياتي در آزمایشگاه وجود نداشته باشد، در صورت نیاز و خواست آزمایشگاه، به طور کامل بر اساس استانداردهای مراجع اعتباردهی تهیه و در اختیار شما قرار داده می شود. و چنانچه روش هاي اجرايي و عملياتي در آزمایشگاه وجود داشته باشد، در به روز رسانی و منطبق نمودن آن بر الزامات استاندارد راهنمایی ها ی لازم را در اختیار آزمایشگاه قرار می دهیم.

پیاده سازی:

کلیه روش های اجرایی مدیریتی و فنی و نیز دستورالعمل های تهیه شده، توسط آزمایشگاه اجرا شده و سوابق مورد نیاز تهیه می گردد. گروه آزما پلیمر سام در کلیه مراحل بر روند اجرای موثر مستندات نظارت نموده و در صورت نیاز راهنمایی های لازم را ارائه می نماید. این خدمت به عنوان یکی از نقاط قوت و وجه تمایز گروه آژما پلیمر می باشد  که دستاورد سال ها تجربه ما در پیاده سازی موثر سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه در سازمان های گوناگون می باشد. مشاوران ما در مواجهه با مشکلات آزمایشگاه راه حل های بسیار مفید و عملی در اختیار شما قرار می دهند. ما اجرای ISO 17025 را برای شما آسان و ساده می کنیم.

ممیزی داخلی:

دراین مرحله مشاوران ما همراه با تيم ممیزی آموزش ديده سازمان جهت مشخص نمودن نقاط ضعف و عدم انطباق ها ی موجود، سیستم را مورد ارزیابی و ممیزی قرار می دهند و نسبت به رفع آن ها اقدامات لازم صورت می گیرد. مشاوران و ممیزان داخلی ما از ارزیابان ISO 17025 هستند و به ممیزی و بخش های مورد نیاز برای بهبود کلی و انطباق با استاندارد ISO 17025 تسلط کامل دارند. در نتیجه ما به شما اطمینان می دهیم که آزمایشگاه شما به طور کامل برای اعتباربخشی ISO 17025 آماده است.

همراهی در ممیزی سیستم از سوي مرجع اعتبار دهنده:

در صورت تمایل سازمان شما، مشاوران ما در زمان اجرای برنامه های ممیزی جهت دريافت اعتبارنامه توسط مرجع اعتبار دهنده، تیم شما را از نزدیک و تاپایان ممیزی همراهی خواهند نمود و همکاری های لازم را جهت رفع عدم انطباق های احتمالی به عمل خواهند آورد.

ارتقاء ISO 17025:

پیرو تدوین و انتشار ویرایش جدید استاندارد  ISO/IEC17025 ویرایش سال ۲۰۱۷ و اعلامیه سازمان ملی تایید صلاحیت ایران به آزمایشگاه های  متقاضی تایید صلاحیت و تایید صلاحیت شده مبنی بر اینکه از ابتدای فروردین ماه سال ۹۹ کلیه مراحل و تمامی فرآیند های تائید صلاحیت (اعم از اعطا، تجدید، ارزیابی مراقبتی، افزایش دامنه کاربرد)  فقط بر اساس الزامات ویرایش سال ۲۰۱۷ استاندارد ۱۷۰۲۵ ارائه خواهد شد. درصورتیکه آزمایشگاه شما قبلا توسط مراجع اعتبار دهنده براساس استاندارد ISO/IEC 17025:2005 تایید شده است، تیم آرما پلیمر سام آماده ارائه خدمات مشاوره جهت ارتقا سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه شما از ISO/IEC 17025:2005 به ISO/IEC 17025:2017 می باشد.

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Blog