نویسنده bit

آموزش و مشاوره


نوشته شده توسطدسته بندی :مقالاتدیدگاه :0تاریخ ارسال:نوامبر 19, 2022

تامین مواد اولیه پلیمری


نوشته شده توسطدسته بندی :مقالاتدیدگاه :0تاریخ ارسال:نوامبر 19, 2022
دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 2 تن دو ستون
دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 100 کیلوگرم تک ستون

معرفی آزمون کشش و کار با دستگاه تنسایل ( کشش یونیورسال )

آزمون کشش یکی از آزمون های مخرب است که توسط دستگاه تنسایل،نم...


iso

مشاوره و استقرار استانداردهای ملی و بین المللی

گروه آزما پلیمر سام بهترین خدمات مشاوره در زمینه ISO 1702...