نویسنده azma co

دستگاه شاخص جریان مذاب (MFI)

نرخ جریان جرمی مذاب MFR چیست؟

نرخ جریان جرمی مذاب MFR چیست؟ نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) یا ...


دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 2 تن دو ستون
دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 100 کیلوگرم تک ستون

معرفی آزمون کشش و کار با دستگاه تنسایل ( کشش یونیورسال )

آزمون کشش یکی از آزمون های مخرب است که توسط دستگاه تنسایل،نم...